Descarca document comunicat presa inceput proiect

 

Ministerul Educației și UAT Comuna Fundeni au semnat la data de 22.08.2023 Contractul de
finanțare nerambursabilă nr. 1389DOT ⁄ 2023 pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier,
materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Fundeni, judetul
Călărași”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3951, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,
Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 5. Adoptarea cadrului
legislativ pentru digitalizarea educației/ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice
digitale pentru unitățile de învățământ /Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura
standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ Investiția
11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul de
proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ
preuniversitar și a unităților conexe”.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității și diversificării ofertei educaționale la nivelul
celor trei instituții – beneficiari reali ai investițiilor, respectiv: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FUNDENI-
Str. Fizicienilor, nr. 71, cu personalitate juridica si unitatile arondate:
– Grădiniță cu Program Normal str. Fizicienilor 77 A
– Scoala Primara nr 2 – Str Trandafirilor nr 27
– Scoala Primara nr 3- STr Libertatii nr 15
Echipamentele propuse a fi achiziționate vor facilita aplicarea unor metode și tehnici de predare
moderne. Disponibilitatea unor echipamente performante, a resurselor educaționale deschise optime,
adaptabile nivelului elevilor și dezvoltarea sistemului digital de educație vor conduce la un proces de predare,
învățare și evaluare accesibil și favorabil incluziunii.
Valoarea totală a proiectului este de 830.065,53 lei, din care:
-valoarea eligibilă din PNRR este de 697.534,05 lei,
-valoarea TVA eligibilă aferentă PNRR este de 132.531,48 lei,
Data de începere a proiectului: 22.08.2023
Data finalizării proiectului este: 31.12.2024
Durata de implementare a proiectului este de 16 de luni.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau

a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de

Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/