Descarcare cereri, formulare, anexe – Registrul agricol

Acte necesare privind  inscrierea si eliberarea  de documente din registrul agricol

  1. Copie act identitate;
  2. Copie act proprietate( Contract vanzare cumparare, Titlul de proprietate, Certificat de mostenitor, Sentinta civila , Act partaj etc.)
  3. Cadastru, extras de carte funciara;
  4. Autorizatie de construire pentru locuinta;
  5. Proces verbal de receptie finala la terminarea locuintei;
  6. Taxa eliberare document.

Acte  necesare privind eliberarea  atestatului     de producator si a carnetului de comercializare

  1. Copie act identitate;
  2. Copie act identitate membrii familiei care vor fi trecuti pe Carnetul de Comercializare;
  3. Copie act proprietate ( Contract vanzare cumparare, Titlul de proprietate, Certificat de mostenitor, Sentinta civila , Act partaj etc.);
  4. Taxa Atestat de Producator  si Carnet de Comercializare ……. lei.