Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este