Hotarare privind aprobarea bugetului UAT Comuna Fundeni pentru anul 2024