Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii